Ergonomisch werken

Ergonomische werk- en productiemeubilair wordt veelal ingezet in de fijn mechanische en elektrotechnische industrie, bij productie en assemblage of reparatie afdelingen. Het meubilair bevordert een correcte en actieve werkhouding en biedt de mogelijkheid de benodigde gereedschappen en onderdelen in de werkplek onder te brengen en persoonsgericht te positioneren.

Uitgangspunt is een werktafel waarvan de werkhoogte individueel ingesteld en aangepast kan worden. Het bereik waarbinnen de werkhoogte kan worden ingesteld, is geschikt voor zowel zittende als staande werkzaamheden.

Met het oog op een grote functionaliteit en flexibiliteit is een uitgebreid en praktijkgericht accessoireprogramma ontwikkeld. Hiermee is de werktafel snel en eenvoudig uit te bouwen tot een volwaardige productie-unit. Gereedschappen en materialen zijn binnen handbereik op te stellen en voorzieningen als stroom, perslucht en licht zijn eenvoudig te integreren. Ook voor de accessoires geldt dat deze individueel in te stellen zijn.

Voor werkzaamheden waar een horizontale positionering van het werkstuk niet volstaat, zijn de werktafels met een neigbaar werkblad uit te voeren of te voorzien van een neig- en rotatie unit.

Zo is te allen tijde een ergonomisch verantwoorde werkomgeving realiseerbaar, waarbij snel op wijzigingen en wisselende omstandigheden kan worden ingesprongen.

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden voor ergonomisch werken?